Experienţa EUREXPERT I.P.U.R.L. şi a echipei sale de lucru se traduce în numirea ca lichidator/administrator în peste 400 de dosare de insolvenţã, lichidare voluntarã sau dizolvare de drept urmatã de lichidare.

EUREXPERT I.P.U.R.L. a fost implicatã în procedurile de reorganizare sau lichidare a unor societãţi de mare anvergurã, extinzându-si câmpul de expertizã şi în direcţia analizei diagnostic a companiilor urmate de adoptarea unor mãsuri de prevenire a incapacitãţii de platã.

Eficienţa EUREXPERT I.P.U.R.L. Bihor se reflectã în rezultatele performante obţinute de aceasta de-a lungul derulãrilor procedurilor de insolvenţã sau de lichidare voluntarã, în soluţiile inovatoare şi aplicate la subiect, puse în practicã pentru rezolvarea problemelor deosebite apãrute în activitatea societãţii, în dezvoltarea unor instrumente de lucru adecvate, eficiente si flexibile, elaborate şi implementate în sprijinul îndeplinirii atribuţiilor de administrator/lichidator.

EUREXPERT I.P.U.R.L. a dobândit experienţa necesarã şi convingerea cã poate sã facã faţã cu succes oricãrui proiect din acest domeniu, indiferent de gradul de complexitate al acestuia şi indiferent de resursele care trebuie alocate pentru finalizarea proiectului în condiţii de performanţã.

De-a lungul existenţei sale Eurexpert a gestionat un număr de peste 550 de societăţi comerciale .

Derulăm 3 tipuri distincte de proceduri:
– Lichidări judiciare
– Lichidări voluntare
– Reorganizări

În urma experienţei putem afirma că am reuşit:

  • Valorificări de active în termen redus
  • Închideri în termen scurt a procedurii faţă de societăţile fără bunuri
  • Valorificări peste valoarea iniţială de evaluare a activelor din activitatea debitorilor
  • Valorificarea de bunuri prin vânzare în bloc
  • Recuperări de creanţe ale debitorilor
  • Distribuiri importante de sume obţinute în urma valorificării activelor debitorilor
  • Rezolvarea problemelor sociale

 

 

404
http://www.eurexpert.ro/wp-content/uploads/2012/01/icon.png

Reorganizare Judiciara

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate ....

http://www.eurexpert.ro/wp-content/uploads/2012/01/icon.png

Lichidare Administrativa

Încetarea existenţei societăţii comerciale presupune realizarea unor operaţii care să aibă ca rezultat nu numai încetarea personalităţii juridice ci şi lichidarea patrimoniului societăţii ....

http://www.eurexpert.ro/wp-content/uploads/2012/01/icon.png

Faliment / Lichidare Judiciara

O societate comercială dispare ca entitate economică, socială şi juridică o data cu dizolvarea şi lichidarea ei ....